تور کیش 2 شب و 3 روز ( هتل کوروش و ویدا )

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1400/04/02
  • هوایی
  • مقصد: کیش
  • اعتبار تا: 1400/04/04
  • مدت اقامت: 2 شب
 .
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کیش 2 شب 3 روز
ردیف خدمات تعداد توضیحات
ردیف مدارک تعداد
1 کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 مهسا امیدی 021-86020311 - 021-26230073
2 الهه امیدی 02186020311 - 021-26230073

تورهای مرتبط