تور قشم 2 شب و 3 روز (با پرواز زاگرس )ویژه آبان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1399/08/05
  • هوایی
  • مقصد: قشم
  • اعتبار تا: 1399/08/30
  • مدت اقامت: 2 شب
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 قشم 2 شب 3 روز
ردیف خدمات تعداد توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدارک تعداد
1 شناسنامه
2 کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 سها سلیمی 021-22660410

تورهای مرتبط