تور مشهد 2 شب و 3 روز (زمینی با قطار مهتاب) ویژه تیر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1399/04/01
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1399/04/31
  • مدت اقامت: 2 شب
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب 3 روز
ردیف خدمات تعداد توضیحات
1 صبحانه
2 ناهار
3 شام
ردیف مدارک تعداد
1 کارت ملی
2 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 سها سلیمی 021-22660410

تورهای مرتبط