تور مشهد 2 شب و 3 روز ویژه بهمن ماه با قطار ماهان

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/11/01
  • قطار
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1398/11/30
  • مدت اقامت: 2 شب
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب 3 روز
ردیف خدمات تعداد توضیحات
ردیف مدارک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 سها سلیمی 021-86020311 داخلی 304-104