تور شیراز 2 شب و 3 روز ویژه اسفند با پرواز ایران ایر تور

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/12/01
  • هوایی
  • مقصد: شیراز
  • اعتبار تا: 1398/12/29
  • مدت اقامت: 2 شب
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 شیراز 2 شب 3 روز
ردیف خدمات تعداد توضیحات
ردیف مدارک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 سها سلیمی 021-86020311 داخلی 304-104

تورهای مرتبط