تور مشهد 4 به 6 اردیبهشت با پرواز کیش ایر

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1398/02/04
  • هوایی
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1398/02/06
  • مدت اقامت: 2 شب
.
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب 3روز
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 سها سلیمی 021-86020311 داخلی 306-106