ویزای امارت

ویزای توریستی امارات

سفر به دبی جهت خرید و تفریح نیازمند ویزای توریستی دبی است. برای آگاهی از هزینه،مدارک و مدت زمان صدور ویزای دبی با آژانس راه و رسم همراه باشید.

ویزای توریستی دبی

اگر هدفتان از سفر به دبی، گذران اوقات فراغت، خرید و لذت از ساحل و طبیعت است، باید برای ویزای توریستی دبی اقدام کنید که یکی از پرتقاضاترین انواع ویزاهای دبی هم محسوب می‌شود. در این صورت باید بر اساس زمانی که قصد اقامت دارید، ویزای متفاوتی بگیرید.

هزینه های ویزای دبی به شرح زیر می باشد:

 • ویزای 14 روزه توریستی یکبار ورود: 310 درهم
 • ویزای 30 روزه توریستی یکبار ورود: 330 درهم
 • ویزای 30 روزه توریستی چندبار ورود: 550 درهم
 • ویزای 60 روزه توریستی یکبار ورود: 570 درهم
 • ویزای 60 روزه توریستی چندبار ورود: 890 درهم
 • ویزای 90 روزه توریستی یکبار ورود: 1190 درهم

در صورت دریافت ویزای تک مسافران باید چک ضمانت شخص ثالث در وجه شرکت راه و رسم سفر تحویل نماید.

انواع ویزای توریستی دبی:

 • ویزای توریستی 14 روزه عادی: با اخذ این نوع ویزای دبی، شما می‌توانید ۱۴ روز در دبی اقامت داشته باشید.
 • ویزای توریستی یک‌ماهه: با اخذ این نوع ویزای دبی شما می‌توانید از 1 تا 30 روز در دبی اقامت داشته باشید.
 • ویزای توریستی یک‌ماهه چند بار ورود: با اخذ این نوع ویزای دبی شما می‌توانید در طول یک‌ماه هر چند بار که بخواهید به دبی رفت و آمد داشته باشید.
 • ویزای توریستی دوماهه: با اخذ این نوع ویزای دبی شما می‌توانید از 1 تا 60 روز در دبی اقامت داشته باشید.
 • ویزای توریستی دوماهه چند بار ورود: با اخذ این نوع ویزا شما می‌توانید در طول دوماه هر چند بار که بخواهید به دبی رفت و آمد داشته باشید.

مدارک لازم ویزای دبی:

 • اسکن پاسپورت
 • اسکن شناسنامه صفحه اول (در صورت خانواده، نیاز به اسکن صفحه دوم شناسنامه می باشد.)
 • اسکن کارت ملی پشت و رو
 • اسکن عکس 4*3

مدت زمان جوابدهی به ویزای دبی و اعتبار آن:

 • هرکدام از ویزاهای دبی از زمان صدور 2 ماه اعتبار دارد.
 • پس از ورود به کشور امارات اعتبار ویزا بر اساس درخواست اولیه و نوع ویزا خواهد بود.
 • مدت زمان جوابدهی به درخواست ویزای فوری دبی یک روز کاری و مدت زمان جوابدهی به درخواست ویزای عادی دبی، 2 الی 7 روز کاری می‌باشد.

نکات مهم ویزای دبی:

 • در صورت رد شدن ویزای دبی از سوی مرکز صدور ویزای امارات، مبلغ ویزا قابل برگشت نیست.
 • در صورت عدم بازگشت مسافر و یا بروز هرگونه خسارت و تعلق جریمه، پرداخت کلیه‌ی جریمه‌ها بر عهده‌ی مسافر می‌باشد.
 • کشور امارات به افراد زیر 20 سالی که تنها سفر کنند، ویزا نمی‌دهد.