ویزای انگلیس

مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس

نکته: کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند، بدون نیاز به تایید دادگستری و امور خارجه.

1- اصل گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته (داشتن دو صفحه سفید روبه‌روی هم)

2- 6 قطعه عکس 4/5*3/5 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید، کاملاً از روبه‌رو،گردی صورت کاملاً مشخص باشد، حداکثر برای 6 ماه اخیر (عکس با پاسپورت و ویزاهای قبلی یکی نباشد)

3- اصل و ترجمه شناسنامه به همراه کپی از کلیه صفحات آن

4- اصل و ترجمه سند ازدواج

5- اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (ارائه گردش حساب سه ماهه و گواهی تمکن  با مانده یکسان الزامی است .

حساب‌های جاری: کارکرد سه ماه اخیر به زبان انگلیسی و تمکن.

 • گواهی تمکن به زبان انگلیسی برای سپرده­‌های بانکی به همراه گردش سه ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر شعبه و امضاء بانک (ارائه گواهی تمکن برای حساب گردش سود نیز الزامی است)
 • باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 300.000.000 تومان باشد.
 • علاوه بر حساب شخصی در صورت خویش‌فرما بودن ارائه گواهی تمکن و گردش 6 ماهه شرکت یا مرکز مربوطه به انگلیسی با مانده یکسان الزامی است.
 • قابل ذکر است در گردش حساب‌ها مبلغ حقوق، دریافتی اجاره خانه و سودسپرده باید مشخص باشد.
 • در مورد گردش حساب‌ شرکت‌ها نیز کلیه نقل و انتقالات وجوه در مورد خرید و فروش‌های شرکت باید مشخص باشد.

6- اصل و ترجمه سند مالکیت و در صورت اجاره دادن اصل و ترجمه اجاره‌نامه

7- اصل و ترجمه مدارک شغلی

 • پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی (در صورتی که صاحب داروخانه، کلینیک و مراکز درمانی، آزمایشگاه و ...هستند لیست بیمه برای 3 ماه آخر کارمندان)
 • وکلا: پروانه وکالت
 • مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق  یا بی حقوق، سابقه بیمه تأمین اجتماعی با مهر سازمان  و فیش حقوقی  3 ماه آخر به همراه کارت پرسنلی
 • بازنشسته‌ ها: ارائه  آخرین حکم بازنشستگی، ارائه فیش حقوقی 3 ماه آخر و کارت بازنشستگی
 • مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع آن از جمله با حقوق یا بی حقوق از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق 3 ماه آخر و سابقه بیمه تأمین اجتماعی با مهر سازمان
 • در صورت خویش‌فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات و لیست بیمه کارمندان شرکت برای 3 ماه اخیر و برگ مالیاتی 3 سال آخر.
 • معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت و میزان حقوق دریافتی و ذکر مرخصی بنا به تاریخ سفر و نوع مرخصی به همراه فیش حقوقی سه ماهه آخر و سابقه بیمه تأمین اجتماعی با مهر سازمان
 • دانش آموزان و دانشجویان: اصل گواهی اشتغال به تحصیل و کارت دانشجویی

نکته: جهت دانش آموزانی که در سال تحصیلی قصد سفر دارند، علاوه بر نامه اشتغال به تحصیل، ارائه اصل رضایت‌­نامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر الزامی است.

نکته: برای فرزندان زیر 18 سال که بدون همراهی یکی از والدین سفر می‌کنند رضایت‌­نامه محضری الزامی است و نیاز به ترجمه به زبان انگلیسی دارد.

8- اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم­‌های خانه­‌دار.

9- تکمیل فرم مشخصات فردی و فرم سفارت انگلیس

نکته: حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی است.

نکته: کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگۀ A4 دارند.

نکته: لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردد که تهیه و ارائه آن‌ها جهت اخذ ویزا الزامی  است.