ویزای ایتالیا

مدارک لازم جهت اخذ ویزای ایتالیا

نکته مهم: کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند.

1- دو قطعه عکس 0/4 * 5/3 با پس زمینه سفید

2- پاسپورت با 90 روز اعتبار از تاریخ بازگشت از منطقه شنگن و با حد اقل 2 صفحه ویزا استفاده نشده + امضای صاحب گذرنامه

3- کپی های پاسپورت (صفحه اول)، شنگن قبلی، ویزا ایالات متحده و انگلستان

4- سند مالکیت

5- سفر شخص صغیر بدون یکی از والدین یا بدون هر دو آنها باید دارای رضایت نامه محضری ممضی به امضای والدین، ترجمه شده و تایید شده توسط وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه (ایتالیا یا انگلسیتان) باشد.

6- اصل اسناد کاری

  • برای مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت:روزنامه رسمی جدید (بیشتر از سه سال از زمان چاپ آن نگذشته باشد) که در آن تشکیل و ثبت شرکت و همچنین نام متقاضی ذکر شده باشد و گواهی اشتغال به کار. در صورتی که از زمان چاپ روزنامه رسمی بیش از سه سال گذشته باشد ،متقاضی باید جدید ترین روزنامه رسمی (بیشتر از سه سال از زمان چاپ آن نگذشته باشد) ارائه دهد.تغییرات در تشکیل شرکت یا گواهی دفتر ثبتی که اظهار دارد کهعلارغم این که تغییرات هنوز ثبت نشده اند، شرکت هم اینک فعال می باشد.
  • شغل آزاد: پروانه کسب معتبر، صادره توسط شهرداری محل یا اوراق تجاری معتبر.
  • کارمند دولتی یا شخصی: لیست پرداخت بیمه (تامین اجتماعی) شش ماه اخیر یا کارت شخصی شرکت وابسته به دولت یا سازمان تحت کنترل دولت، قرارداد کار.
  • اختیاری: ارائه نامه
  • دانشجویان: گواهی اشتغال به تحصیل،کارت دانشجویی
  • برای دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل(برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی سفر میکنند نامه مرخصی با تایید مدیر مدرسه الزامی میباشد.

7- اسناد مالی

  • اصل اسناد مالی نشان دهنده تمکن مالی در حین دوره اقامت در ایتالیا (ترجمه شده به انگلیسی)
  • صورت حساب بانکی سه ماهه اخیر نشان دهنده تراکنش ها ممضی به امضاء و ممهور به مهر بانک
  • اختیاری: ضمانت بانکی از ایتالیا و سند ملک

 8- شناسنامه

  • اصل شناسنامه باید نزد آژانس راه و رسم سفر تا اتمام پروسه ویزا باقی بماند.

نکته: می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

نکته: ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.