ویزای ایتالیا

برای دانلود مدارک مورد نیاز سفارت ایتالیا اینجا کلیک کنید.

نکته مهم: کلیه مدارک نیاز به ترجمه ایتالیایی یا انگلیسی دارند.

1- دو قطعه عکس پرسنلی 4*3.5 مربوط به 6 ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش.

2- پاسپورت با اعتبار 90 روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید روادید.

3- کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن (با مهرهای ورود و خروج)، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)

4- ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه (فقط برای افراد زیر 18 سال که در لحظه تشکیل پرونده با یکی از والدین درخواست ویزا داده باشد.)

5- ترجمه مدارک شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی. مدارک مورد قبول بسته سمت متقاضی، عبارتنداز:

الف) مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت:

  • آگهی تاسیس یا تغییرات شرکت مذکور به همراه نام ثبت شده متقاضی در آن مربوط به 3 سال اخیر
  • در صورت عدم وجود آگهی تغییرات شرکت مذکور مربوط به 3 سال اخیر، شخص متقاضی موظف به ارائه گواهی معتبر از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علی رغمعدم ثبت تغییرات، می باشد.

ب) مشاغل آزاد:

  • پروانه کسب معتبر/ کارت مباشرت و یا کارت بازرگانی معتبر

ج) کارمندان:

  • سابقه بیمه حداقل 6 ماه اخیر یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی و نیمه دولتی مربوطه یا حکم کارگزینی معتبر

د) اختیاری:

  • معرفی نامه

6- مدارکی دال بر تمکن مالی فرد

  • گواهی تمکن 3 ماهه بانک مربوطه به همراه گردش 3 ماه سود حساب
  • حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 300.000.000 میلیون تومان باشد.

نکته: می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

  • سند ملکی: اختیاری

نکته: ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.

نکته: ضمنا امکان اخذ مدارک بیشتر در روند بررسی وجود دارد.

نکنه: اصل مدارک از جمله اصل شناسنامه باید نزد آژانس راه و رسم سفر تا اتمام پروسه ویزا باقی بماند.

نکته: ضمانت بانکی بازگشت از سفر به ازای  هر نفر 300 میلیون می باشد.

_ اینجانب مطلع هستم درخواست هایی که به صورت ناقص ارائه شوند، با رد درخواست روادید مواجه می گرذند.

_ صرف ارائه مدارک کامل، مبنی بر صدور ویزا نمی باشد.

_ درصورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر، ممکن است مدارک دیگری نیز از متقاضی درخواست شود.

حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.

سفارت ایتالیا : ترجمه رسمی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی همراه با مهر مترجم صادره در 6 ماه اخیر (هزینه ی ترجمه به عهده مسافر می باشد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبالغ و شرایط ارائه ضمانت بازگشت از سفربا کارشناسان فروش ما در شرکت تماس حاصل نمایید.