فرم مشخصات فردی

فرم مشخصات فردی کشورهای اروپایی

لطفا به تمامی سوالات پاسخ کامل دهید

 

نام مسافر :                                                                                    شماره قرارداد:

 

مشخصات فردی:

 1. نام و نام خانوادگی مسافر (مطابق با گذرنامه ) :
 2. نام و نام خانوادگی قبلی (در صورت تغییر) :
 3. آدرس دقیق محل اقامت :

 

 

 1. شماره تلفن منزل :
 2. موبایل با کد شهر :
 3. آدرس ایمیل :
 4. کد پستی منزل :
 5. اگر ساکن جایی غیراز کشورتان هستید ، آیا اجازه بازگشت به آنجا را دارید ؟ بلی    خیر

درصورت پاسخ مثبت ،نوع اقامت و مدت اعتبار آن :

 1. آیا قبلا در کشور مقصد با کشورهای دیگر حوزه شنگن یا اروپایی انگشت نگاری شده اید ؟ بلی خیر

10. آیا قبلا به منظور درخواست صدور روادید شنگن یا اروپایی انگشت نگاری شده اید؟ بلی   خیر

11. آیا قبلا به کشورهای شنگن یا اروپایی سفر کرده اید ؟ بلی خیر   با ذکر نام کشور و تاریخ

 

 

12. آیا به هر دلیلی طی 3 سال اخیر با درخواست ویزای شما در یکی از کشورهای حوزه شنگن یا اروپایی مخالفت شده است ؟ بلی   خیر اگر بله؟با ذکر نام کشور مذکور و تاریخ مهر رسید مدارک در پاسپورت شما ؟

 

13. آیا خویشاوند یا دوست نزدیکی در کشورهای شنگن یا اروپایی دارید ؟ بلی خیر

اگر بله ؟

نام و نام خانوادگی ایشان :                                                 شماره گذرنامه :

تاریخ و محل تولد :                                                         نسبت وی با شما:

مدارک شغلی :

13. مشاغل : جواز کسب        کارت بازرگانی .............................................................................

 • کارمند بخش دولتی    حکم کارگزینی    آخرین فیش حقوقی   عنوان شغل....................
 • کارمند بخش خصوصی    گواهی اشتغال به کار    لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی مدت زمان بیمه............................
 • عنوان شغل و نام شرکت : ...........................................................................................................................................
 • سایر مشاغل با توضیحات کامل : ...............................................................................................................................
 • آدرس دقیق محل کار با ذکر شماره تلفن : .............................................................................................................

 

 

صاحبان شرکت خصوصی (مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره ، ............)

 • روزنامه رسمی تاسیس شرکت                       روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • پزشک : پروانه مطب معتبر                        کارت نظام پزشکی معتبر
 • مهندس □ : پروانه مهندس معتبر □                  کارت نظام مهندسی معتبر
 • وکیل □ : پروانه وکالت معتبر □                        کارت وکالت معتبر

عنوان شغل و نام شرکت :  ..................................................................................................................................................

سایر مشاغل با توضیحات کامل:............................................................................................................................................

آدرس دقیق محل کار با ذکر شماره تلفن : ......................................................................................................................

 

 • خانه دار

 

اشتغال به تحصیل :

دانش آموز                                                                         دانشجو

آدرس دقیق مدرسه :                                                              شماره تماس مدرسه:                                          

آدرس دقیق دانشگاه :                                                             شماره تماس دانشگاه :

 

خانواده :

14. وضعیت تاهل :    مجرد          متاهل             فوت شده □          طلاق گرفته □

15 . نام و نام خانوادگی همسر با ذکر تاریخ دقیق تولد به میلادی :

 

اینجانب .........................صحت اطلاعات فوق را تایید می نمایم و در صورت وجود هر گونه مغایرت یا واقعیت قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسئولیت پرداخت هرگونه ضرر و زیان را بر عهده می گیرم .

 

امضا مسافر :                                                                         امضا مسئول فروش تور: