ویزای اتریش

مدارک مورد نیاز سفارت اتریش

نکته: کلیه مدارک نیاز به ترجمه آلمانی دارند

1- اصل گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته

2- دو قطعه عکس 3/5 * 4/5 (جدید ، رنگی ، تمام رخ ، با زمینه روشن که 80% عکس دربرگیرنده صورت فرد متقاضی باشد)

3- اصل شناسنامه ایرانی

4- مدارک شغلی

 • برای دانشجویان: گواهی اشتغال به تحصیل ، کارت دانشجویی
 • برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها: اصل حکم استخدامی و آخرین فیش حقوقی به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار
 • برای دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل( برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی سفر میکنند نامه مرخصی با تایید مدیر مدرسه الزامی میباشد.
 • برای صاحبان شرکت های خصوصی (مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس هیئت مدیره ، عضو هیئت مدیره و ...): اصل روزنامه رسمی تاسیس شرکت و اصل روزنامه آخرین تغییرات شرکت ، گواهی اشتغال به کار
 • برای کارمندان شرکت های خصوصی: ( گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت ، سابقه کار ، مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی کامل ، شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق ، تاریخ شروع و اتمام مرخصی + لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (ارائه سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی الزامیست ) + آخرین فیش حقوقی
 • برای کارمندان بخش دولتی: آخرین حکم کار گزینی + آخرین فیش حقوقی به  همراه مهر + گواهی اشتغال به کار
 • برای بازنشستگان: آخرین حکم بازنشستگی + آخرین فیش حقوقی
 • برای کسبه: اصل جواز / اصل کارت بازرگانی
 • برای پزشکان: اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی ، پروانه دائم پزشکی
 • برای مهندسان: اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال درشرکت ، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد)
 • برای ساختمان سازان: اصل گواهی ساختمان / اصل قراردادهای کاری / اصل پایان کار ساختمان.
 • برای وکلا: اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت

5- مدارک بانکی  و مالی

 • برای حساب های کوتاه مدت یا جاری : برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی 3 ماهه صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت سه ماه آخر ، همچنین برای کلیه ی موارد می بایست میزان در آمد شخصی حساب های بانکی در آن ها مشخص باشد.
 • برای حساب های بلند مدت :گواهی تمکن 3 ماهه بانک مربوطه به همراه گردش سه ماه سود حساب.
 • حداقل مانده حساب : حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 300.000.000 میلیون تومان باشد.

نکته: می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

6- سند ملکی : اصل سند مالکیت بنام مسافر

نکته :رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد.

نکته : ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.

حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد .

سفارت اتریش : ترجمه رسمی به زبان آلمانی همراه با مهر مترجم صادره در 6 ماه اخیر (هزینه ی ترجمه به عهده مسافر می باشد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبالغ و شرایط ارائه ضمانت بازگشت از سفربا کارشناسان فروش ما در شرکت تماس حاصل نمایید.