ویزای چک

"مدارک سفارت جمهوری چک"

*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند

1.اصل گذرنامه  همراه با امضا+ گذرنامه های قبلی

توجه: مدت اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه از تاریخ سفر و داشتن دو صفحه سفید رو به روی هم

*صفحاتی که در آن‌ها مهر ویزا خورده، کپی بگیرید.

2. دو قطعه عکس رنگی

ویژگی‌های ضروری عکس برای ویزا: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام ‌رخ، در ابعاد4/5 * 3/5 که کمتر از سه ‌ماه پیش گرفته شده و کاملا با ظاهر فعلی صاحب عکس همخوانی داشته باشد. گردی صورت کاملا مشخص باشد ، عکس با گذرنامه و ویزای قبلی یکی نباشد

3. شناسنامه ایرانی
4.  مدارک شغلی
*کارمندان بخش دولتی: ترجمه‌ی آخرین حکم کارگزینی + فیش حقوقی 3 ماه آخر
*کارمندان بخش خصوصی‌: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ رسمی شرکت ، فیش حقوقی 3 ماه آخر + لیست بیمه 6 ماهه 
*صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت ، آگهی تغییرات ، گواهی اشتغال به کار

*پزشکان : کارت نظام پزشکی ، پروانه دائم پزشکی ، پروانه مطب

* وکلا : پروانه وکالت + کارت وکالت

*بازنشسته ها : حکم بازنشستگی ، فیش حقوقی

* مشاغل آزاد: جواز کسب و یا کارت بازرگانی
* دانشجویان: نامه اشتغال به تحصیل ، کارت دانشجویی ( در صورت سفر در سال تحصیلی تائید نامه ، مرخصی از دانشگاه مربوطه الزامی است)

* دانش آموزان : نامه اشتغال به تحصیل ( در صورت سفر در سال تحصیلی تایید نامه مرخصی از مدیر مدرسه  الزامی است )
6.مدارک بانکی

*حساب های جاری : کارکرد 3 ماه اخیر ، به همراه نامه تمکن مالی 3 ماهه به زبان انگلیسی
*سپرده های بانکی : گواهی تمکن به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر برجسته و به یورو

*باید حداقل موجودی حساب برای هر نفر150.000.000  تومان باشد .

7.  سند مالکیت

*تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردید که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد .

نکته :رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد

نکته : ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد .