ویزای چک

مدارک سفارت جمهوری چک

نکته: کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند

1- اصل گذرنامه  همراه با امضا+ گذرنامه های قبلی

 • مدت اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه از تاریخ سفر و داشتن دو صفحه سفید رو به روی هم.
 • صفحاتی که در آن‌ها مهر ویزا خورده، کپی بگیرید.

 2- دو قطعه عکس رنگی

 • ویژگی‌های ضروری عکس برای ویزا: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام ‌رخ، در ابعاد4/5 * 3/5 که کمتر از سه ‌ماه پیش گرفته شده و کاملا با ظاهر فعلی صاحب عکس همخوانی داشته باشد. گردی صورت کاملا مشخص باشد ، عکس با گذرنامه و ویزای قبلی یکی نباشد.

3- شناسنامه ایرانی

4- مدارک شغلی

 • کارمندان بخش دولتی: ترجمه‌ی آخرین حکم کارگزینی + فیش حقوقی 3 ماه آخر
 • کارمندان بخش خصوصی‌: گواهی اشتغال به کار روی سربرگ رسمی شرکت ، فیش حقوقی 3 ماه آخر + لیست بیمه 6 ماهه
 • صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت ، آگهی تغییرات ، گواهی اشتغال به کار
 • پزشکان : کارت نظام پزشکی ، پروانه دائم پزشکی ، پروانه مطب
 • وکلا : پروانه وکالت + کارت وکالت
 • بازنشسته ها : حکم بازنشستگی ، فیش حقوقی
 • مشاغل آزاد: جواز کسب و یا کارت بازرگانی
 • دانشجویان: نامه اشتغال به تحصیل ، کارت دانشجویی ( در صورت سفر در سال تحصیلی تائید نامه ، مرخصی از دانشگاه مربوطه الزامی است)
 • دانش آموزان : نامه اشتغال به تحصیل ( در صورت سفر در سال تحصیلی تایید نامه مرخصی از مدیر مدرسه  الزامی است)

5- مدارک بانکی

 • سپرده های بانکی : گواهی تمکن به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر برجسته و به یورو
 • باید حداقل موجودی حساب برای هر نفر300.000.000  تومان باشد.

6- سند مالکیت

 • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

نکته: لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردید که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد.

نکته :رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد.

نکته : ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.