ویزای اوکراین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اوکراین

1- اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار کامل

2- دو قطعه عکس 3/5 * 4/5 (جدید ، رنگی ، تمام رخ ، با زمینه روشن که 80% عکس دربرگیرنده صورت فرد متقاضی باشد.)

3- کپی شناسنامه صفحه اول و دوم

4- مدارک  شغلی

  • گواهی اشتغال به کار
  • جواز کسب
  • پروانه ی مطب یا اساسنامه شرکت با ترجمه

نکته: موارد لازم به ذکر در گواهی اشتغال به کار: نام و نام خانوادگی / نام شرکت یا موسسه / سمت دقیق / مدت زمان اشتغال به کار در آن شرکت موسسه / میزان حقوق دریافتی ماهیانه / مهر و امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره

5- مدارک بانکی

  • برای حساب های کوتاه مدت یا جاری : برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت شش ماه آخر ، همچنین برای کلیه ی موارد می بایست میزان در آمد شخصی حساب های بانکی در آن ها مشخص باشد.
  • برای حساب ها بلند مدت : بانک مربوطه + ریز پرینت سود حساب سه ماه آخر
  • حداقل مانده حساب : حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 300.000.000 میلیون تومان باشد.

نکته: می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

نکته: رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد.

نکته: ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.

حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبالغ و شرایط ارائه ضمانت بازگشت از سفربا کارشناسان فروش ما در شرکت تماس حاصل نمایید.