ویزای اسپانیا

برای دانلود مدارک مورد نیاز سفارت اسپانیا اینجا کلیک کنید.

نکته مهم: کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند.

1- اصل گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار همراه با امضای صاحب گذرنامه + اصل گذرنامه های گذشته

2- دو قطعه عکس 4/5*3/5 (جدید ، رنگی ، تمام رخ ، با زمینه روشن که 80% عکس دربرگیرنده صورت فرد متقاضی باشد )

3- اصل شناسنامه ایرانی

4 - مدارک شغلی

 • برای دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل ، کارت دانشجویی
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه ها : اصل حکم استخدامی و  فیش حقوقی3 ماه اخیر به همراه مهر + گواهی اشتغال به کار
 • برای دانش آموزان : گواهی اشتغال به تحصیل( برای دانش آموزانی که در سال تحصیلی سفر میکنند نامه مرخصی با تایید مدیر مدرسه الزامی میباشد.
 • تاجر/ صاحبان مشاغل: روزنامه های شرکت: آگهی تاسیس و تغییرات + لیست بیمه پرسنلی که تحت پوشش شرکت شما هستند + پرداخت های مالیاتی + و هرگونه جواز یا مدارکی که مربوط به شغل شما می باشد.
 • برای کارمندان شرکت های خصوصی : ( گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت با ذکر سمت ، سابقه کار ، مشخصات فردی ( نام و نام خانوادگی کامل ، شماره پاسپورت ) تاریخ شروع به کار ، میزان حقوق ، تاریخ شروع و اتمام مرخصی + لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی (ارائه سابقه بیمه 1 سال قبل از سفر همراه با مهر سازمان تامین اجتماعی الزامیست ) + فیش حقوقی 3 ماه آخر به همراه مهر.
 • برای کارمندان بخش دولتی : آخرین حکم کار گزینی + فیش حقوقی 3 ماه اخیر به  همراه مهر + گواهی اشتغال به کار.
 • برای بازنشستگان : آخرین حکم بازنشستگی + فیش حقوقی 3  ماه اخیر به همراه مهر.
 • برای کسبه : اصل جواز / اصل کارت بازرگانی.
 • برای پزشکان : اصل پروانه مطب + اصل کارت نظام پزشکی ، پروانه دائم پزشکی
 • برای مهندسان : اصل پروانه مهندسی + اصل کارت نظام مهندسی ( در صورت اشتغال درشرکت ، مدارک مربوط به کارمندان بخش خصوصی می بایست ارائه گردد )
 • برای ساختمان سازان : اصل گواهی ساختمان / اصل قراردادهای کاری / اصل پایان کار ساختمان
 • برای وکلا : اصل پروانه وکالت + اصل کارت وکالت
 • خانه دار/ فاقد شغل : می توانید در صورت تمایل مدارک شغلی و بانکی سرپرست خانواده و یا شخصی که مخارج سفر شما را بر عهده می گیرد، ارائه دهید.
 • مشاغل آزاد/سایر مشاغل : سعی کنید هر گونه مدارک مربوط به شغل خود را ارائه نمایید. مانند: پروانه ی ساختمان و یا نامه اشتغال از هرگونه صنف یا اتحادیه ی مربوط و...

5- مدارک بانکی  و مالی

 • برای حساب های کوتاه مدت یا جاری : برای حساب های کوتاه مدت گواهی تمکن مالی 6 ماهه صادره از امور بین الملل به لاتین + ریز پرینت شش ماه آخر ، همچنین برای کلیه ی موارد می بایست میزان در آمد شخصی حساب های بانکی در آن ها مشخص باشد.
 • برای حساب های بلند مدت :گواهی تمکن 6 ماهه بانک مربوطه به همراه گردش شش ماه سود حساب
 • حداقل مانده حساب : حداقل مانده حساب برای هر متقاضی می بایست 150.000.000 میلیون تومان باشد

نکته : می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد.

6- سند ملکی: اصل سند مالکیت بنام مسافر

نکته: رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد

نکته: ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.

نکته: ضمنا امکان اخذ مدارک بیشتر در روند بررسی وجود دارد.

نکته: ضمانت بانکی بازگشت از سفر به ازای  هر نفر 50 میلیون می باشد. (ضمانت مجردین 150 میلیون)

واکسن های مورد تایید سفارت اسپانیا: ( Pfizer-Biontech ، Moderna ، Astra-Zeneca ، Jansen / Johnson & Johnson ، Sinovac و Sinopharm )

 حضور مسافر در محل سفارت جهت ارائه مدارک و انگشت نگاری الزامی می باشد.

سفارت اسپانیا : ترجمه رسمی به زبان اسپانیایی همراه با مهر مترجم صادره در 6 ماه اخیر (هزینه ی ترجمه به عهده مسافر می باشد.)

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد مبالغ و شرایط ارائه ضمانت بازگشت از سفربا کارشناسان فروش ما در شرکت تماس حاصل نمایید.