ویزای فرانسه


                                                                                                             "مدارک سفارت فرانسه"
*کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند

1.اصل گذرنامه  همراه با امضا + گذرنامه های قبلی 
توجه: مدت اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه از تاریخ سفر و داشتن دو صفحه سفید رو به روی هم 
*صفحاتی که در آن‌ها مهر ویزا خورده، کپی بگیرید.

2.  دو قطعه عکس رنگی

ویژگی‌های ضروری عکس برای ویزا: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام ‌رخ، در ابعاد3/5 * 4/5 که کمتر از سه ‌ماه پیش گرفته شده و کاملا با ظاهر فعلی صاحب عکس همخوانی داشته باشد. گردی صورت کاملا مشخص باشد ، عکس با گذرنامه و ویزای قبلی یکی نباشد

3.شناسنامه ایرانی
4.  مدارک شغلی
اگر کارمند هستید :

نامه اشتغال به کار ، با تاریخ صدور کمتر از یک ماه ، که موارد زیر را ذکر کند:
سمت شغلی ، تاریخ استخدام ، حقوق ،تاریخ مرخصی ، حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی نیز قابل قبول است .

سه فیش حقوقی برای سه ماه اخیر
اگر مدیر یا عضو هیئت مدیره شرکت یا صاحب مغازه یا دفتر هستید :

روزنامه رسمی ، آگهی ثبت شرکت ، و آگهی تغییرات در صورت وجود
پروانه فعالیت ( اگر کارت مباشرت دارید ، ارائه پروانه کسب اصلی الزامی است )
اگر عضو نظام خاصی ( نظام پزشکی ، نظام مهندسی ، نظام حقوقی و غیره ) هستید :

کارت نظام مربوطه که برای سال جاری معتبر می باشد
گواهی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه
اگر بازنشسته هستید :  

حکم بازنشستگی به همراه فیش دریافت مستمری
اگر دانشجو یا محصل هستید : 

گواهی اشتغال به تحصیل برای سال تحصیلی جاری
اگر شاغل نیستید ( مثال : خانم های خانه دار)

مدارک شغلی و مالی همسر و یا فردی که هزینه های سفر شما را تقبل میکند .

5.مدارک بانکی

*حساب های جاری : کارکرد 3 ماه اخیر ، به همراه نامه تمکن مالی 3 ماهه به زبان انگلیسی
*سپرده های بانکی : گواهی تمکن به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر برجسته و به یورو

*باید حداقل موجودی حساب برای هر نفر 000/000/500 ریال  باشد . 

*تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردید که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد . 

نکته : می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد

نکته :رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد 

نکته : ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد .