ویزای فرانسه

برای دانلود مدارک مورد نیاز سفارت فرانسه اینجا کلیک کنید.

نکته: کلیه مدارک نیاز به ترجمه انگلیسی دارند.

1- اصل گذرنامه همراه با امضا + گذرنامه های قبلی

 • توجه: مدت اعتبار گذرنامه حداقل 6 ماه از تاریخ سفر و داشتن دو صفحه سفید رو به روی هم
 • صفحاتی که در آن‌ها مهر ویزا خورده، کپی بگیرید.

2- دو قطعه عکس رنگی

 • ویژگی‌های ضروری عکس برای ویزا: عکس رنگی، زمینه سفید، تمام ‌رخ، در ابعاد4/5 * 3/5 که کمتر از سه ‌ماه پیش گرفته شده و کاملا با ظاهر فعلی صاحب عکس همخوانی داشته باشد. گردی صورت کاملا مشخص باشد ، عکس با گذرنامه و ویزای قبلی یکی نباشد.

3- شناسنامه ایرانی

4- مدارک شغلی

 • اگر کارمند هستید:

نامه اشتغال به کار ، با تاریخ صدور کمتر از یک ماه ، که موارد زیر را ذکر کند:

سمت شغلی ، تاریخ استخدام ، حقوق ،تاریخ مرخصی ، حکم کارگزینی به همراه نامه مرخصی نیز قابل قبول است.

سه فیش حقوقی برای سه ماه اخیر.

 • اگر مدیر یا عضو هیئت مدیره شرکت یا صاحب مغازه یا دفتر هستید:

روزنامه رسمی ، آگهی ثبت شرکت ، و آگهی تغییرات در صورت وجود

پروانه فعالیت ( اگر کارت مباشرت دارید ، ارائه پروانه کسب اصلی الزامی است )

 • اگر عضو نظام خاصی ( نظام پزشکی ، نظام مهندسی ، نظام حقوقی و غیره ) هستید:

کارت نظام مربوطه که برای سال جاری معتبر می باشد.

گواهی یا پروانه فعالیت نظام مربوطه.

 • اگر بازنشسته هستید:

حکم بازنشستگی به همراه فیش دریافت مستمری

 • اگر دانشجو یا محصل هستید:

گواهی اشتغال به تحصیل برای سال تحصیلی جاری

 • اگر شاغل نیستید ( مثال : خانم های خانه دار):

مدارک شغلی و مالی همسر و یا فردی که هزینه های سفر شما را تقبل میکند.

5- مدارک بانکی

 • حساب های جاری : کارکرد 3 ماه اخیر ، به همراه نامه تمکن مالی 3 ماهه به زبان انگلیسی
 • سپرده های بانکی : گواهی تمکن به همراه گردش 3 ماهه سود به زبان انگلیسی همراه با مهر برجسته و به یورو
 • باید حداقل موجودی حساب برای هر نفر300.000.000 تومان باشد.
 • تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق.
 • ضمانت بانکی بازگشت از سفر به ازای هر نفر 300 میلیون تومان می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به مدارک ارائه شده و نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر درخواست گردید که تهیه و ارائه آنها جهت اخذ ویزا الزامی می باشد

نکته: می بایست میزان در آمد شخصی در حسابهای بانکی مشخص باشد ، افزایش ناگهانی مانده حساب به هیچ عنوان مورد قبول سفارتخانه ها نمی باشد

نکته:رضایت نامه محضری برای افراد زیر 18 سال در صورت عدم درخواست ویزا برای یکی از والدین الزامی می باشد

نکته: ترجمه مدارک الزاما میبایست به وسیله آژانس راه و رسم سفر انجام شود، در غیر این صورت اصل مدارک به همراه ترجمه مدارک جهت گرفتن استعلامات لازم میبایست به آژانس ارسال گردد.