‏ مسجد خاله سلطان ‏‏‏‎

تاریخ ثبت: 1397/01/05
‏ مسجد خاله سلطان  ‏‏‏‎

‏ مسجد خاله سلطان  ‏‏‏

مسجد یا تکیه خاله سلطان از مکان های مقدس و کهن جزیره قبرس و شهر لارناکا به شمار می رود. این بنای مذهبی و تاریکی ‏در یک محیط بی سر و صدا در سواحل دریاچه نمک لارناکا و به سبک معماری عثمانی ساخته شده است. این مسجد مکانی ‏مقدس برای مسلمانان ترک قبرس محسوب می شود. این مسجد به احترام دایه حضرت محمد، و در جایی که گفته می شود او فوت ‏کرده است ، در سال 1816 و توسط عثمانی ها ساخته شده است. ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏ ‏ ‏