نوزا لمبونگان

تاریخ ثبت: 1396/12/19
نوزا لمبونگان

نوزا لمبونگان

جزیره لمبونگان یکی از بهترین سایتهای غواصی بالی و تفریحات بالی است.  اطراف این جزیره شما می توانید بزرگترین آبزیان جهان را دیده و با آنها به غواصی بپردازید. این جزیره در جنوب شرقی بالی واقع شده و دسترسی به آن نیز آسان می باشد. در اینجا خورشید ماهی اقیانوسی و یا مولامولا را می توان دید که از پلنگتون ها و یا عروس دریایی تغذیه می نمایند. غواصی در این جزیره یکی از بهترین تفریحات جزیره بالی به شمار میرود.