تور مشهد ویژه اسفند

  • مبدا: تهران
  • تاریخ شروع: 1396/12/16
  • زمینی
  • مقصد: مشهد
  • اعتبار تا: 1396/12/27
  • مدت اقامت: 2 شب
 
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 مشهد 2 شب
ردیف خدمت تعداد توضیحات
ردیف مدرک تعداد
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن
1 کیمیا باقری 021-86020311 داخلی 107-307

تورهای مرتبط