منوی سایت
سقوط هواپیمایی آسمان

 هواپیمایی آسمان كه از تهران عازم ياسوج بوده است، در ميانه راه و از آسمان اصفهان به دليل نامعلوم، به سمت تهران تغيير مسير داده است اما پس از چند دقيقه از صفحه رادار محو شد و بالگردهاي اورژانس به دنبال هواپيماي سانحه ديده در جستجو هستند.

هواپيما در سميرم اصفهان سقوط كرده است

To Top