هتل های بالی

د وستین

The Westin

بالی
اطلاعات بیشتر
پادما رزورت لجیان

Padma Resort Legian

بالی
اطلاعات بیشتر
ملیا بالی

Melia Bali

بالی
اطلاعات بیشتر
اینایا بالی

INAYA Bali

بالی
اطلاعات بیشتر
بالی دنسیتی رزورت

Bali Dynasty Resort

بالی
اطلاعات بیشتر
د آنوایا

The Anvaya

بالی
اطلاعات بیشتر
د تانجونگ

The Tanjung Benoa Beach Resort

بالی
اطلاعات بیشتر
د پاترا

The Patra

بالی
اطلاعات بیشتر
باکونگ بیچ رزورت

Bakung Beach Resort

بالی
اطلاعات بیشتر